Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

EL 54/531

Αριθμ Μελισ Μητρώου EL 54/531
Πλήθος 3
Τοποθεσία ΠΡΟΧΩΜΑ ΑΞΙΟΥ Πέλλας(δίπλα στο ποτάμι)
Ημερομηνία: 6/7/2011

Περιγραφή:ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΠΑΤΟ ΛΕΥΚΕΣ
Επικοινωνία: Δημος Γιουβανακης, τηλ.6977882104